Board of Advisors 2015-2017

Monday, February 8th, 2016
Board of Advisors 2015-2017 SN Name 1 Khagendra GC 2 Shiva Rai 3 Dr. Yadav Pandit 4 Dr. Rudra Aryal 5 Dr. Nara Kaji Gurung 6 Bhakta Thapa 7 Gauri Joshi 8 Suneel Sah 9 Mukunda Dhungana 10 Tenjin Yukyab 11 Prem Raja Mahat 12 Rishi Dhakal 13 Hari Sharma 14 Yam Adhikari 15 Sanjita Pradhan 16 Babu..

Board of Advisors 2014-2015

Monday, February 8th, 2016
Board of Advisors 2014-2015 Anjan Shrestha TX 972-740-2934 Bhoj Raj Thokar NY Bijaya Sharma MA Bishnu H. Deurali MA Bishwa Bandhu Prasai VA 720-318-1515 Bishwa Shah 917-774-7198 NY anjancha@hotmail.com Buddi Lamichane CO Dilli Bhattarai CA dillibhat@yahoo.com Dr. Bidhya Ranjit, CT Dr. Keshav..